Välkommen till energum.se

Energipartner Fastighetspartner

Välkommen till energum.se

Energipartner Fastighetspartner

Förvärv av fastighet i Vingåker

Energum fastighetspartner förvärvar fastigheten Långhalsen 9 på Storgatan i centrala Vingåker. På fastigheten finns två byggnader med totalt 4 stora lägenheter. På fastigheten finns även en förrådsbyggnad och en trevlig gårdsyta. Energum har för avsikt att utveckla fastigheten så att Storgatan 37 blir en bra plats att bo på för…

Energum lanserar fastighetstjänster

Energum som under många år har arbetat med att reducera drift- och energikostnader åt fastighetsägare sjösätter nu en rad genomarbetade fastighetsförvaltningstjänster. Vi har under många år fått förfrågningar från nöjda kunder gällande fastighetsförvaltning, förfrågningarna har tilltagit i frekvens under de senaste två åren. Vi är övertygade att vår samarbetsmodell kommer…

Energum Pro Bono 2010 utsedd

Vinnarbidraget för Energum Pro Bono 2010 är utsedd. I år har en enhällig jury valt ett förslag som går ut på att erbjuda en serie korta gratiskonsultationer för att lyfta energifrågan till en bredare publik. Målet är att få fler personer att förstå hur viktigt ett engagerat energiarbete är för…

Energum hjälper industrikund att energieffektivisera

En av våra kunder i tillverkande industribranchen satstar hårt på miljöfrågorna och att genom att arbeta tillsammans med Energum energipartner siktar de mot att kraftigt reducera energianvändningen till 2011/2012. En utredning har utförts som pekar på möjligheter att reducera energikonstnaden med över 40 %. Detta innebär förutom minskad miljöbelastning en…

Offentlig byggnad effektiviseras

En fastighetsägare i offentlig förvaltning har inlett ett samarbete med Energum energipartner för att energieffektivisera driften på en av deras mer kända publika byggnader. Projektet är inriktat på att energikartlägga fastighetsdriften. I samband med detta kommer samtliga byggnaders energianvändning långtidsmätas av Energum. Avancerade energitekniska mätningar tillhör en av Energums starka…